Podróż

Ubezpieczenie Podróżne to kompleksowa pomoc w podróży.

Ubezpieczenie pokrywa:

 • koszty leczenia,
 • pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw,
 • leczenie stomatologiczne,
 • koszty transportu i repatriacji z zagranicy do Polski,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania,
 • assistance - organizacja pokrycia kosztów leczenia, transportu i repatriacji, poinformowanie rodziny.

Ubezpieczenie obejmować może również:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest to pokrycie szkód wyrządzonych podczas podróży zagranicznej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone innym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego pokrywa szkody jakim uległ Twój bagaż na skutek: kradzieży, rabunku, zaginięcia na lotnisku, zdarzeń losowych tj.: deszcz, grad, huragan, lawina, itp.

Jak to działa?

 • Wystarczy że skontaktujesz się z Całodobowym Centrum Alarmowym.
 • Kontakt w języku Polskim.
 • Centrum Alarmowe pokieruje Cię krok po kroku jak postępować w razie zdarzenia objętego polisą.
 • Nie musisz wyjmować swoich własnych pieniędzy. Polisa pokryje wszelkie koszty związane ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.
NOWOŚĆ - Allianz - do -70% Zniżki
więcej
Promocyjna zniżka – 20% polisa na mieszkanie/dom z CESJĄ na Bank Przenosimy zniżki z innych Towarzystw
więcej
OFERTA SPECJALNA – 20% zniżki za zawarcie polisy dla 2 osób lub więcej. Konkurencyjne składki od 30 zł za cały wyjazd...
więcej
(22) 4 06 06 06
Czynna w godzinach:
pn - pt: 9:00 - 18:00
Spectrum Ubezpieczenia
ul. Kondratowicza 18 lok. 419
03-28 Warszawa
tel.: 22 4 06 06 06
fax: 22 6 14 30 81